Online Relatietherapie

'Helpt Problemen in jullie Relatie Oplossen'

Online Relatietherapie is dé oplossing voor jullie relatieproblemen, want die willen jullie zo snel mogelijk oplossen.
Dit lukt met onze online relatietherapie en de hulp van een vaste relatiecoach bij vragen over de therapie.
Jullie volgen de relatietherapie online in jullie eigen tempo en zo wordt duidelijk ‘OF‘ een ‘SAMEN’ mogelijk is en ‘HOE‘.

Waarom online relatietherapie?

De ruzies, leugens, ontrouw, negativiteit, respectloosheid, agressie, het onbegrip, gebrek aan affectie en intimiteit of sleur, jij bent er helemaal klaar mee. Er dient iets te veranderen in jullie relatie. De online relatietherapie van Your Love helpt hierbij.

Starten met online relatietherapie

Voor € 296,- incl. BTW hebben jullie één jaar onbeperkt toegang tot de therapie.
Het begint met het bestellen van de relatietherapie.  Na de betaling ontvang je binnen 5 minuten een inlogcode en de contactgegevens van jullie vaste relatiecoach. Met deze informatie kunnen jullie direct starten met de relatietherapie.
relatieprobleem oplossen

Liever begeleiding door coach

Als aanvulling op de therapie is het mogelijk om samen of individueel één of meerdere stappen te doorlopen onder begeleiding van je relatiecoach. Het inschakelen van je relatiecoach kan direct vanaf het begin of na het doorlopen van één of meerdere stappen.
Het tarief voor de gesprekken bespreken jullie met de relatiecoach en wordt direct met hem of haar afgerekend.
Laatste update:

Reviews

Hoe is de online relatietherapie opgebouwd?

De relatietherapie is zo gemaakt dat jullie deze zelfstandig kunnen volgen. Zijn er vragen over de therapie, dan stellen jullie deze per e-mail of WhatsApp aan de vaste relatiecoach (kosteloos). Nadat jullie zijn ingelogd gaan jullie de eerste stappen individueel volgen om daarna door te gaan naar de gezamenlijke stappen.
In de eerste stappen kijken jullie naar jezelf om steeds meer de diepte in te gaan. Zo krijg je inzicht in de (onderliggende) oorzaken van de relatieproblemen, wie je bent, wat je wil en wat je verwacht van je partner in de relatie.
Bij elke stap staat duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is en wat de actiepunten zijn. De antwoorden op vragen of overwegingen schrijf je op, zodat je later kunt terugkijken. Na verloop van tijd zijn jullie voorbereid op de partnergesprekken, zodat jullie kunnen verwoorden wat de ‘verbeterpunten’ zijn. Vanuit de relatietherapie krijgen jullie, waar nodig, inzichten en hulpmiddelen aangereikt om te bouwen aan de relatie.

Resultaat van online relatietherapie

Het resultaat van de relatietherapie kent drie mogelijke uitkomsten. Jullie geloven in elkaar en willen de pijnpunten aanpakken om vanuit een gezonde grondhouding te kunnen bouwen aan een duurzame, liefdevolle, intieme relatie. Een relatie waar de balans tussen vertrouwen, aandacht en spanning de intimiteit laat groeien (83,6% van de koppels).
Wij zijn er van overtuigd dat ieder koppel een liefdevolle intieme relatie kan hebben, als beide partners zich willen inzetten tijdens de relatietherapie van Your Love.
relatieproblemen oplossen
Liefdevolle Intieme Relatie

Geluk

Wat de uitkomst ook is, je hebt veel over jezelf geleerd. De inzichten zijn ‘bouwstenen’ voor een gelukkig leven, want ook jij hebt recht op geluk!
Wanneer er geen samen meer mogelijk is, weet je dat jullie er alles aan hebben gedaan. Uiteindelijk blijven er twee mogelijkheden over, een respectvol ‘verstandshuwelijk’ of een scheiding.

Vragen en antwoorden

In de loop van de jaren hebben we veel vragen gehad over de online relatietherapie. De antwoorden op de vragen geven jou een inzicht in de werking en achtergrond van de online relatietherapie van Your Love.

Wat is de basisgedachte achter de online relatietherapie van Your Love?

Het ultieme wat de online relatietherapie van Your Love wil bereiken is het creëren van een intieme liefdevolle relaties waarbinnen beide partners zich geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. En dat op betaalbare en flexibele wijze.

Toekomst is relatietherapie online?

De toekomst van relatietherapie is online, dat heeft Covid aangetoond. De online relatietherapie van Your Love staat hierbij centraal als leidraad, ook voor professionals. Het online zijn van de relatietherapie maakt dat deze vorm duurzamer, flexibeler, goedkoper en krachtiger is.
Krachtiger komt vooral doordat de partners actief met de relatietherapie aan de slag gaan op momenten dat zij zich volledig kunnen focussen. Zo ontstaat er meer diepgang en inzicht in het eigen functioneren en dat van de partner binnen de relatie.

Waar ligt de oorsprong van de online relatietherapie van Your Love?

De relatietherapie van Your Love is gebaseerd op methodieken als EFT, CBCT en IBCT aangevuld met bewustzijn inzichten. Door beleidsveranderingen bij de zorgverzekeraars worden relatieproblemen als primaire klacht niet meer vergoed. Zo ontstond de behoefte aan een betaalbare relatietherapie die toegankelijk is voor iedereen.
De online relatietherapie van Your Love is volgens kenners het meest complete en betaalbare alternatief voor de veel duurdere traditionele relatietherapieën. De online relatietherapie kost slechts 10% van een gemiddelde traditionele relatietherapie.

Vergelijking met traditionele relatietherapie

De traditionele relatietherapie vertrekt vanuit een intakegesprek gevolgd door gezamenlijke en individuele gesprekken bij de relatiecoach. Oefeningen voor thuis en regelmatige gesprekken met de relatietherapeut maken deel uit van de traditionele relatietherapie.
EFT als relatietherapie richt zich op emoties en gevoelens om relatieproblemen te onderzoeken en waar mogelijk op te lossen. EFT is minder geschikt voor relaties waar communicatie of psychologische problemen aan de basis liggen. Hiervoor zijn elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CBCT en IBCT) en bewustzijn denken toegevoegd.
  • EFT = Emotionally Focused Therapy
  • CBCT = Cognitive Behavioral Couple Therapy
  • IBCT = Integrative Behavioral Couple Therapy

Is online relatietherapie een bedreiging voor de traditionele relatiecoach?

De online relatietherapie van Your Love kun je gebruiken, zonder dat je daar een relatiecoach bij nodig hebt. Wereldwijd zijn er meer koppels met een behoefte aan relatiecoaching dan er relatiecoaches zijn. Los van het feit dat de online relatietherapie van Your Love een echte therapie is, bevat deze een rode draad.
Traditionele relatiecoaches gebruiken de online relatietherapie steeds vaker als leidraad om mee te geven aan hun cliënten. Het grote voordeel is dat cliënten door de online relatietherapie duidelijk kunnen verwoorden waar de oorsprong van de relatieproblemen zitten, wat de achtergrond is en hoe zij denken dit te kunnen aanpakken.

Waarom kiezen traditionele relatiecoaches voor de online relatietherapie van Your Love?

Als relatiecoach kun je ervoor kiezen om slechts enkele gesprekken te hebben met je cliënten waarbij je hoofdzakelijk luistert. Wil je als relatiecoach meer impact hebben op het succes van een relatie, dan is het verwijzen naar de online relatietherapie van Your Love een logische stap.

Hoe krijg je een liefdevolle intieme relatie?

De wetenschappelijke benadering is dat er een balans is in vertrouwen, aandacht en spanning waardoor intimiteit ontstaat. De cruciale succesfactor is communicatie.

Hoe is de aanpak van Your Love?

De online relatietherapie laat beide partners eerst naar zichzelf kijken. Waar kom ik vandaan, wat wil ik, wat verwacht ik van mijn partner en van mijn relatie? Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat beide partners bereid zijn om ook kritisch naar zichzelf te kijken.
Door te werken aan zichzelf bouwen ze aan hun relatie!

Waarom beginnen goede relaties bij jezelf?

Waarom ligt het gewoon niet aan de ander? Veel mensen hopen of verwachten dat de ander verandert, want “dan gaat onze relatie beter worden”. Alleen verandert die ander vaak niet. Je hebt daar weinig invloed op, maar je hebt wel invloed op jezelf. Door zelfkennis en zelfinzicht (ook in je blinde vlekken) verbeter je automatisch je relaties met anderen.
Als je goed kijkt, zie je dat relaties altijd goed gaan als er weinig sturing is. Met andere woorden, er is geen behoefte de ander te veranderen. Jij accepteert de ander en kunt tegelijkertijd ook jezelf zijn. In moeizame relaties is er altijd sturing. Een van de partners wil de andere partner klein houden, de wil opleggen, veranderen, tegenhouden of controleren.

Meer uitleg over de liefdevolle intieme relatie?

Bij de vraag “Hoe krijg je een liefdevolle intieme relatie?” werd uitleg gegeven over de balans tussen vertrouwen, aandacht en spanning wat leidt tot intimiteit. Dat klinkt allemaal mooi, maar wat betekent het concreet? In de volgende vragen gaan we hier dieper op in.

Wat is het effect van spanning?

Met spanning in een goed werkende relatie wordt positieve en negatieve spanning bedoeld. Positieve spanning kan ontstaan wanneer je aantrekkelijk bent voor elkaar. Negatieve spanning kan ontstaan wanneer er afstand ontstaat, doordat je voor jezelf zorgt of wanneer je niet lekker in je vel zit. Dit is niet altijd leuk voor je partner, maar is wel essentieel om jezelf te kunnen blijven (authentiek).
Je begint aan een relatie, omdat je elkaar op de één of andere manier iets te bieden hebt. Je partner-to-be heeft iets wat je aantrekkelijk vindt en dit geldt ook andersom zo. Dit zijn vaak meerdere eigenschappen.

Aantrekkelijk

Als je iemand aantrekkelijk vindt, dan besteedt je bijna vanzelf aandacht aan die persoon. Deze aandacht zorgt er dan voor dat je goed naar elkaar luistert en problemen die je tegenkomt, probeert op te lossen. Hiermee groeit het vertrouwen in elkaar en dat is weer aantrekkelijk. De positieve spanning die dit teweeg brengt, is de aanjager van een relatie. Het is dus belangrijk dat je aantrekkelijk bent en blijft voor elkaar.
Aantrekkelijkheid verandert in de loop der jaren, wat sterk afhankelijk is van je levensfase. De aantrekkelijkheid geeft een beleving van partnergevoel wat ook verbinding wordt genoemd.

Geen stress

Naast aantrekkelijk zijn voor elkaar is het belangrijk dat beide partners niet gestrest zijn en lekker in hun vel zitten. Hiervoor is ontspanning nodig. Een ontspannen en relaxte partner veert mee, terwijl een gestreste partner vaak voor negatieve spanning in de relatie zorgt.
Het spanningsveld dat optreedt doordat je wel eens botst met je partner, hoeft niet negatief te zijn als beide partners accepteren dat dit zo af en toe kan voorkomen met de nadruk op ‘af en toe’. Zijn er regelmatig conflicten, dan is het zinvol om hiermee aan de slag te gaan. Een beetje afstand kan ervoor zorgen dat de opgebouwde spanning weer wat afneemt. Dit kan worden gezien dat partners voor hun eigen geluk kunnen zorgen en hiervoor niet afhankelijk zijn van de partner.

Meer uitleg over aandacht?

Met aandacht bedoelen we oprechte aandacht. De aandacht voor elkaar heeft vooral te maken met het gevoel dat je er voor elkaar bent en dat er dus oprechte interesse in elkaar is. Je voelt dat je bij elkaar op de eerste plaats komt, alhoewel hier soms issues kunnen ontstaan als kinderen onderdeel uit maken van de relatie. Een moeder zal doorgaans altijd haar kinderen op de eerste plaats zetten.

Dieper

Om diepere aandacht te kunnen geven aan elkaar, moet je bij elkaar stil staan en oprecht naar elkaar luisteren.
Diepere aandacht zit hem bijvoorbeeld in elkaar aankijken om te bevestigen dat je elkaar echt hebt gezien, aanraken om te laten weten dat je er voor elkaar bent, glimlachen om het voor elkaar wat lichter te maken, goed luisteren om te laten merken dat je niet alleen staat, doorvragen om elkaar verder te helpen en alle andere dingen die je doet om elkaar te laten zien dat je elkaar ziet en waardeert. Dit doe je door verbale en non-verbale signalen.
Je doet dit door middel van praten, maar ook door het gebruik van lichaamstaal. Het gaat om de kwaliteit van de momenten samen en niet om de kwantiteit van de aandacht.
Oprechte aandacht binnen de relatie zorgt er meestal voor dat je het samenzijn fijn vindt en hiermee wordt ook de partnerliefde aangewakkerd.

Meer uitleg over vertrouwen?

Wanneer je het met volwassen mensen hebt over vertrouwen binnen een relatie, dan wordt vaak gedacht aan niet vreemd gaan. Dit draagt bij aan het onderling vertrouwen, maar als er vertrouwen in de relatie is, dan gaat dit veel verder. Bijvoorbeeld:
  • Het kunnen en durven uitspreken van negatieve gevoelens ook naar elkaar toe;
  • Het kunnen en durven af en toe boos te zijn op elkaar;
  • Het even kunnen nemen van afstand of even niet zo leuk zijn, zonder dat er verregaande gevolgen aan vast zitten;
  • Het kunnen en durven aangeven wat je nodig hebt, zodat je grenzen duidelijk zijn en blijven.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang de relatietherapie duurt hangt sterk af van hoe belangrijk je deze vindt. Wil je er echt voor gaan, dan besteed je meer tijd aan het redden van je relatie. Zo kan het zijn dat het ene koppel na 3 maanden weer helemaal gelukkig is en het andere koppel na een jaar nog altijd niet helder heeft waar de problemen zitten.
Eigenlijk stopt een relatietherapie nooit zolang een relatie duurt. Is het nodig om telkens een online relatietherapie te bestellen? Nee, tijdens de therapie maak je aantekeningen die je kunt teruglezen.

Is online relatietherapie altijd zinvol?

Online relatietherapie is bij 83,6% van de koppels de oplossing om met elkaar verder te kunnen gaan. Ook bij koppels waar een van de partners eerst sceptisch of negatief was.

Na een time-out

Zijn jullie uit elkaar gegaan en is er na verloop van tijd het verlangen van beide partners om toch samen verder te willen gaan? Dan is het zéér aan te bevelen om eerst de online relatietherapie te volgen.
De relatietherapie helpt voorkomen, dat jullie weer terugvallen in oude negatieve interactiepatronen, die wederom tot een breuk kunnen leiden.

Ben je op zoek naar Online Relatietherapie in België? It's about Your Love!

Relatietips Van Experts

Ontvang elke maand een relatietip van onze coaches, want ook jij hebt recht op Geluk!
44.000+
Relaties Gered in 2024!